Li­ly Al­len wil zang­car­ri­è­re weer op­pak­ken

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Li­ly Al­len wil haar zang­car­ri­è­re nieuw le­ven in­bla­zen. Li­ly heeft haar vriend Da­niel Lon­don aan de dijk ge­zet en lijkt na een tur­bu­len­te fa­se haar le­ven weer op or­de te heb­ben. Da­niel en Li­ly wa­ren al een tijd­je een set­je.

Hun re­la­tie kwam in het open­baar toen een stal­ker van Li­ly ver­tel­de dat ze met Da­niel in bed lag toen hij haar huis was bin­nen­ge­dron­gen. Het stel nam

het niet zo nauw met ge­nots­mid­de­len en daar lijkt Li­ly het nu mee te heb­ben ge­had. Da­niel

is naar ver­luidt nog niet uit­ge­feest en dat be­te­kent dat ze niet meer met hem ver­der

wil. Vol­gens een in­ge­wij­de is de split niet in goe­de har­mo­nie ge­beurd. “Li­ly denkt niet dat ze vrien­den blij­ven”, zegt een in­si­der te­gen Heat Ma­ga­zi­ne. Nu ze weer sin­gle is, heeft Li­ly al­le tijd om haar

car­ri­è­re uit het slop te ha­len. Vol­gens de in­si­der is Li­ly klaar met fees­ten en dat is maar goed ook. In au­gus­tus werd ze la­ve­loos af­ge­voerd na een avond­je door­zak­ken met Da­niel. Die tijd is voor­goed voor­bij. “Ze steekt nu al haar tijd in het schrij­ven van nieuw ma­te­ri­aal voor een co­me­back”,

al­dus de bron van

Heat Ma­ga­zi­ne. (De Te­le­graaf/fo­to: ce­leb­ma­fia.com en

fo­to2: ka­re­ne­g­ren.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.