Zan­ge­res Pink zwan­ger

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Pink is op­nieuw in ver­wach­ting. De zan­ge­res post­te een fo­to op Twit­ter en In­st­agram waar­op ze staat met een enor­me ba­by­buik. De 37-ja­ri­ge zan­ge­res en haar man Ca­rey Hart ver­wach­ten hun twee­de kind. “Ver­ras­sing!”, schreef Pink bij een fo­to waar­op al een flin­ke ba­by­buik te zien is. Wan­neer het kind het le­vens­licht moet zien, is nog niet be­kend. Op het kiek­je dat Pink deel­de is ook haar vijf­ja­ri­ge doch­ter Wil­low Sa­ge te zien. Pink zei in mei nog dat ze graag meer kin­de­ren wil­de. “Ik vind het ge­wel­dig om moe­der te zijn”, ver­tel­de ze in Good Mor­ning Ame­ri­ca. “Ik heb lan­ge tijd ge­le­den ge­ko­zen voor een ge­zin en dat is nog steeds mijn pri­o­ri­teit.” Des­tijds grap­te Pink dat ze al het ge­voel heeft twee kin­de­ren te heb­ben. “Ca­rey is een ge­wel­di­ge echt­ge­noot en een goe­de va­der, maar hij is ook net een kind. Hij valt al­tijd in slaap als hij Wil­low naar bed brengt.” Het stel is al meer­de­re ke­ren uit el­kaar ge­weest sinds ze el­kaar in 2001 leer­den ken­nen. In 2003 ver­bra­ken ze de re­la­tie om er in 2005 op te­rug te ko­men. In 2006 trouw­de het stel, maar dat hu­we­lijk hield slechts stand tot 2008. In 2010 kwam het stel weer bij el­kaar en be­sloot om in re­la­tie­the­ra­pie te gaan. (De Te­le­graaf/fo­to: gro­win­gy­our­ba­by.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.