Eer­ste lied

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Na een zeer boei­en­de eer­ste trai­ler van de Bol­ly­wood­film Dangal komt nu het eer­ste lied uit. De­ze is ge­ti­teld Haan­i­k­aar­ak Ba­pu. In de vi­deo is te zien hoe Aa­mir Khan wordt ge­con­fron­teerd met het feit dat het niet mak­ke­lijk is om de ba­sis van het wor­ste­len aan zijn doch­ters te le­ren. Ma­ha­vir Singh Pho­gat (Aa­mir Khan) heeft be­slo­ten om zijn doch­ters te le­ren wor­ste­len. De meis­jes zijn ech­ter niet ge­wend aan de­ze zwa­re

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.