Is uit

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

trai­nin­gen en hun aan­dacht ver­zwakt. Pho­gat is ech­ter vast­be­slo­ten om kam­pi­oe­nen te cre­ë­ren. Het lied brengt de stem­ming van de film goed naar vo­ren. Haan­i­k­aar­ak Ba­pu is ge­com­po­neerd door Pri­tam en is ge­schre­ven door Ami­tabh Bhat­ta­cha­rya. Het is ge­zon­gen door Sar­war en Sar­t­az Bar­na. Dangal is de film­bi­o­gra­fie is van wor­ste­laar Ma­ha­vir, die de sport aan zijn doch­ters Ba­bi­ta Ku­ma­ri en Gee­ta leert. Hij is ge­re­gis­seerd door Ni­tesh Ti­wa­ri en staat ge­pland voor een re­lea­se op 23 de­cem­ber 2016. Hier­na wordt Aa­mir in het vol­gend Yash Raj Films pro­ject Thugs of Hin­do­s­tan naast Ami­tabh Bachchan ge­zien. De film wordt ge­re­gis­seerd door Vij­ay Kris­h­na Acha­rya van Dhoom 3. De PK-ac­teur heeft naar ver­luidt ook in­ge­stemd met een an­de­re film, waar­in Sha­ba­na Az­mi een rol heeft. (bol­ly­wood. nl/ in­di­an­ex­press.com/ fo­to: bol­ly­wood­mo­vie­re­view.in)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.