Be­stuur­der ont­spoor­de tram Croy­don af­ge­leid door te­le­foon

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GROOT- BRITTANNIE De be­stuur­der van de tram die woens­dag om­sloeg in Croy­don, was op zijn te­le­foon een be­richt­je aan het ty­pen. Dat heeft een bron dicht­bij het on­der­zoek ge­meld aan de Brit­se krant The Sun.

De tram sloeg woens­dag om in Croy­don, ten zui­den van de Brit­se hoofd­stad. Het on­ge­luk kost­te aan ze­ven men­sen het le­ven. De be­stuur­der zou met zijn te­le­foon be­zig zijn ge­weest. De ano­nie­me bron ver­telt: “De te­le­foon van de be­stuur­der is nauw­keu­rig be­stu­deerd en hij zou hal­ver­we­ge zijn ge­weest met een tekst­be­richt­je. Dat zou se­ri­eu­ze ge­vol­gen voor hem kun­nen heb­ben.”

Eer­der werd al be­kend dat de tram te hard reed. Een woord­voer­der van de Brit­se po­li­tie wil­de niet in­gaan op de nieu­we in­for­ma­tie en gaf aan dat “al­le on­der­zoe­ken door­gaan.”

(AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.