Tur­kije schorst bij­na drie­hon­derd ma­ri­ne­of­fi­cie­ren

Times of Suriname - - BUITENLAND -

TUR­KIJE - De Turk­se re­ge­ring heeft 168 of­fi­cie­ren en 123 on­der­of­fi­cie­ren van de ma­ri­ne ge­schorst. Zij zou­den vol­gens het Mi­nis­te­rie van De­fen­sie iets te ma­ken heb­ben met de mis­luk­te staats­greep in ju­li. Ook wer­den er vijf­tien of­fi­cie­ren en on­der­of­fi­cie­ren ont­sla­gen, al­dus het mi­nis­te­rie. Sinds de mis­luk­te staats­greep zijn er meer dan 110.000 rech­ters, le­ra­ren, agen­ten en amb­te­na­ren ge­schorst of ont­sla­gen. 36.000 men­sen zijn for­meel ge­ar­res­teerd. In het week­end werd de baas van het dag­blad Cum­hu­riy­et op­ge­pakt op het vlieg­veld in Istan­bul. Ne­gen jour­na­lis­ten en be­stuurs­le­den van de op­po­si­tie­krant wer­den eer­der al ge­ar­res­teerd. Er loopt een aan­klacht te­gen de krant voor het steu­nen van de coup. Tur­kije heeft sinds ju­li al meer dan 130 nieuws­ka­na­len ge­slo­ten. (NU.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.