Jac­que­li­nes kat doodt zeer zeld­za­me vo­gel

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een flin­ke te­leur­stel­ling voor hon­der­den vo­gel­spot­ters. Zij wa­ren mas­saal naar Gro­nin­gen ge­trok­ken om­dat de zeer zeld­za­me brui­ne lijs­ter was ge­spot. Maar he­laas: de vo­gel ligt dood in de tuin van Jac­que­li­ne. Ver­moe­de­lij­ke da­der: kat Syl­ves­ter.

Of ro­de ka­ter Syl­ves­ter B. de moord echt op zijn ge­we­ten heeft, zul­len we nooit we­ten. Maar Syl­ves­ter is zeer ver­dacht, moet ook baas­je Jac­que­li­ne Boer­se­ma toe­ge­ven. “Syl­ves­ter staat be­kend om zijn jacht­ca­pa­ci­tei­ten. Vo­gels, mui­zen, spreeu­wen: Syl­ves­ter komt re­gel­ma­tig met een prooi thuis. Dat dit zeld­za­me vo­gel­tje in mijn ach­ter­tuin lag, is dan ook wel erg ver­dacht”, zegt Jac­que­li­ne. Toen de Gro­ning­se hoor­de dat de zeer zeld­za­me brui­ne lijs­ter was ge­spot en ze al die spot­ters zag, had ze nog een grap­je ge­maakt: nu maar ho­pen dat Syl­ves­ter zijn po­ten thuis houdt. “Dat is echt geen grap. Toen ik die spot­ters zag, had ik te­gen mijn buur­vrouw ge­zegd dat ik hoop­te dat Syl­ves­ter zich ge­deisd zou hou­den. Hij staat in de wijk be­kend als kil­ler­kat.” Jac­que­li­ne kreeg een klei­ne hart­ver­zak­king toen ze gis­te­ren in haar tuin een do­de vo­gel zag lig­gen. Het zou toch niet, hè? Haar ver­moe­den werd be­ves­tigd. Spot­ters kon­den be­ves­ti­gen: het bleek in­der­daad om de zeld­za­me brui­ne lijs­ter te gaan. De brui­ne lijs­ter is een zeld­za­me dwaal­gast in Ne­der­land. Er zijn drie be­ves­tig­de waar­ne­min­gen, uit 1899, 1955 en dit jaar dus. “On­ge­loof­lijk dat mijn Syl­ves­ter de­ze moord op zijn ge­we­ten heeft.” Of de kat een straf heeft ge­kre­gen? “Nee. Wat heeft dat voor zin? Het is een kat. Die vangt die­ren.” Bo­ven­dien: “Het vo­gel­tje was to­taal de rou­te kwijt. Waar­schijn­lijk was-ie ziek en on­der­voed. An­ders kan Syl­ves­ter hem ook niet zo­maar van­gen.” Jac­que­li­ne heeft van vo­gel­spot­ters geen bo­ze re­ac­ties ge­kre­gen. “Er zijn spot­ters in mijn tuin ge­weest om het vo­gel­tje te be­kij­ken. Ze ne­men me niets kwa­lijk. Ze kun­nen de vo­gel nu wel zien. Al had­den ze hem na­tuur­lijk lie­ver le­vend ge­spot. Een beet­je rou­wig wa­ren som­mi­gen wel.” Op so­ci­a­le me­dia krijgt ze er wel van langs. Voor­na­me­lijk van kat­ten­ha­ters. (RTL­nieuws.com/fo­to: rtl­nieuws.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.