Hon­der­den ver­ge­zel­len ter­mi­na­le Wal­nut op zijn laat­ste wan­de­ling

Times of Suriname - - PANORAMA -

Wal­nut, een stok­ou­de wind­hond, werd door baas­je Mark voor een al­ler­laat­ste keer uit­ge­la­ten. Om­dat Wal­nut door zijn ou­der­dom al ver­schil­len­de ke­ren in el­kaar was ge­zakt en hij dui­de­lijk pijn lijdt, be­sloot zijn baas­je hem te la­ten in­sla­pen.

Maar niet voor tien­tal­len an­de­re baas­jes en hun hon­den met hem nog een fik­se wan­de­ling had­den ge­daan. Mark be­schrijft Wal­nut als zijn bes­te vriend. Het was dan ook de moei­lijk­ste be­slis­sing die hij ooit had ge­no­men om zijn trou­we vier­voe­ter te la­ten in­sla­pen. Maar niet voor hij nog een laat­ste wan­de­ling had ge­daan.

Mark no­dig­de via Fa­cebook ie­der­een uit om hen te ver­ge­zel­len. En de re­ac­ties wa­ren over­wel­di­gend. Dui­zen­den men­sen deel­den het be­richt en men­sen van over heel GrootB­rit­tan­nië kwa­men mee wan­de­len met Mark en Wal­nut. Een dag om nooit meer te ver­ge­ten!

(AD.NL/fo­to: www.te­le­graph.co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.