Drugs­smok­ke­laars slik­ken 115 con­dooms vol drugs in

Times of Suriname - - PANORAMA -

Turk­se po­li­tie­agen­ten heb­ben op de Ata­t­ürk-lucht­ha­ven in Istan­boel twee Ni­ge­ri­a­nen ge­ar­res­teerd op ver­den­king van drugs­smok­kel. Na on­der­zoek in het zie­ken­huis ble­ken de twee maar liefst 115 con­dooms met he­ro­ï­ne en co­cai­ne in­ge­slikt te heb­ben. De po­li­tie ar­res­teer­de de twee Afri­ka­nen, 22 en 27 jaar oud, op ver­den­king van drugs­smok­kel. Om­dat de agen­ten ech­ter niet ge­noeg be­wij­zen von­den dat de twee drugs bij zich had­den, wer­den ze naar het Ha­se­ki-zie­ken­huis in Istan­boel ge­bracht. Zo schrijft de Turk­se News Ag­en­cy. On­der­zoek bracht daar aan het licht dat de twee sa­men maar liefst 115 con­dooms, ge­vuld met he­ro­ï­ne en co­ca­ï­ne, ver­stopt had­den in hun maag. Een van hen had 700 gram he­ro­ï­ne in­ge­slikt, de an­de­re 1,3 ki­lo­gram vloei­ba­re co­ca­ï­ne. Be­gin ok­to­ber nam de Turk­se po­li­tie bij een in­val in een kel­der in Istan­bul maar liefst 1,1 ton ‘skunk’ (che­misch ge­mo­di­fi­ceer­de can­na­bis) in be­slag, ter waar­de van 25 mil­joen Turk­se li­ra of 7 mil­joen eu­ro. Het is de groot­ste hoe­veel­heid die ooit in Tur­kije ge­von­den werd.

(AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.