Man plakt lief­des­ver­kla­ring op ver­keer­de au­to en zet dat snel recht

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een man uit Ohio die een lief­des­ver­kla­ring ach­ter­liet op een au­to moest flink door het stof. Hij plaatste de no­ti­tie op de ver­keer­de wa­gen, waar­door zijn vrouw haar be­den­kin­gen kreeg. Hoe moest hij dat goed ma­ken?

De vrouw con­fron­teer­de haar man na het zien van de lief­des­ver­kla­ring, om er­ach­ter te ko­men dat de bood­schap toch voor haar was, weet Me­tro. co.uk. Om dat te be­wij­zen plaatste de man een pos­ter waar­in hij met de bil­len bloot ging.

De no­ti­tie le­ver­de flink wat re­ac­ties op Red­dit.com. ‘Ohio straat­bu­ren. Ik plaatste een schat­tig lief­des­be­richt op een au­to waar­van ik dacht dat de­ze van mijn vrouw was’, schreef hij. ‘We kwa­men er van­daag al­leen ach­ter dat ik in mijn ver­moei­de staat de ver­kla­ring op de ver­keer­de au­to had ge­plakt.

Als het die van jou was, bied ik mijn ex­cu­ses aan voor de ver­war­ring. Ik ben niet ver­liefd op je!’ Of de op­mer­ke­lij­ke pos­ter de boel tus­sen hem en zijn vrouw heeft we­ten te sus­sen, is niet be­kend.

(AD.NL/fo­to:ad.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.