Agen­te deelt snoep uit tij­dens op­rol­len wiet­kwe­ke­rij

Times of Suriname - - PANORAMA -

Het re­cept voor een ge­slaag­de avond met Sint-Maar­ten be­staat meest­al uit lam­pi­on­nen, lied­jes zin­gen en snoep krij­gen. Voor som­mi­ge kin­de­ren in Haar­lem liep de avond ech­ter an­ders dan nor­maal.

Bij hen ver­scheen er plots een agent die aan het werk was in de deur­ope­ning. Agen­ten die vrij­dag een hen­nep­kwe­ke­rij op­rol­den in een wo­ning in Haar­lem, hoor­den steeds de deur­bel gaan. Dat schrijft de po­li­tie op Fa­cebook. De niets­ver­moe­den­de kin­de­ren ke­ken vreemd op bij het zien van de agen­ten, die daar aan het werk wa­ren. “Nu was een lie­ve over­buur­vrouw zo vrien­de­lijk om de col­le­ga’s een gro­te zak snoep te ge­ven, zo­dat de­ze aan de kin­de­ren kon wor­den uit­ge­deeld”, al­dus het Fa­cebook-be­richt van Po­li­tie Haar­lem. “Dus zelfs bij het ont­rui­men van een hen­nep­kwe­ke­rij blijft het Sint-Maar­ten.”

De mees­te kin­de­ren die vrij­dag­avond met lam­pi­on­nen langs de deu­ren ging voor Sint-Maar­ten, had­den zich warm aan­ge­kleed. Het was be­hoor­lijk fris, maar wel droog.

De tem­pe­ra­tuur kwam vrij­dag niet bo­ven de zes gra­den. In de avond en de nacht voor­spel­de Weer­pla­za hel­de­re pe­ri­o­den.

(De Telel­graaf.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.