Ver­krach­te hoog­zwan­ge­re naakt ach­ter­ge­la­ten

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Een man heeft een acht­tien­ja­ri­ge vrouw ver­kracht en haar naakt ach­ter­ge­la­ten in het di­s­trict Pa­ra. Het slacht­of­fer is hoog­zwan­ger. Een vrouw, die het slacht­of­fer hulp heeft ge­bo­den, ver­telt aan de krant dat zij haar zoon wak­ker maak­te om te gaan ba­den. Haar zoon merk­te ie­mand ach­ter het kip­pen­hok op, maar de moe­der vond dat nie­mand daar kon zijn. Ze zei hem om te gaan ba­den. De vrouw was wel bang ge­wor­den, om­dat ze al­leen met haar kin­de­ren thuis was. Kort daar­na kwam een buur­vrouw bij haar die haar ver­tel­de dat een jon­ge­da­me zon­der kle­ding in de om­ge­ving was en dat zij was ver­kracht. De tie­ner ver­tel­de de vrouw dat een man haar in de stad een lift had aan­ge­bo­den naar Zan­de­rij. Ze ging met hem mee. Ter hoog­te van de Meurs­weg werd zij be­dreigd door hem om haar kle­ren uit te trek­ken. Ze trok haar kle­ding uit, waar­na hij haar ver­kracht­te. Na de ver­krach­ting ver­trok hij met haar kle­ren, schoe­nen en tas. De tie­ner had slechts een bus­te­hou­der in haar hand. De man liet haar naakt ach­ter. Ze ging toen op het ter­rein van de vrouw en hield zich schuil ach­ter het kip­pen­hok. Ze durf­de niet te klop­pen om hulp, om­dat ze bang was dat een man of een kind de deur zou open­doen. De vrouw gaf haar kle­ren. Het slacht­of­fer mocht daar ook ba­den. De po­li­tie was in­ge­scha­keld. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.