Zes jaar voor dood­slag

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De rech­ter heeft gis­te­ren Har­ry­kish B schul­dig be­von­den aan dood­slag. Ze heeft hem con­form de eis van het Open­baar Mi­nis­te­rie ver­oor­deeld tot zes jaar ge­van­ge­nis­straf.

De ma­gi­straat zegt dat er op 27 ju­ni vo­rig jaar op een feest­je aan de An­nastraat in Nic­ke­rie, een vecht­par­tij uit­brak tus­sen een aan­tal man­nen. De werk­ge­ver van Har­ry­kish B en an­de­re man­nen wa­ren daar aan­we­zig. Op een be­paald mo­ment brak er een ge­vecht uit tus­sen het la­te­re slacht­of­fer en de werk­ge­ver van de ver­oor­deel­de. Het slacht­of­fer kwam toen te val­len, maar stond weer op. Har­ry­kish B heeft de man toen met een eind hout op het hoofd ge­sla­gen. Het slacht­of­fer kwam als ge­volg daar­van di­rect op het as­falt te val­len. In eer­ste in­stan­tie gaf Har­ry­kish B toe dat hij de man had ge­sla­gen, maar kwam daar­na te­rug op zijn ver­kla­ring dat hij het slacht­of­fer nim­mer heeft ge­sla­gen.

De rech­ter acht de ver­kla­ring waar­op de man is te­rug­ge­ko­men, on­ge­loof­waar­dig. De doods­oor­zaak van het slacht­of­fer is in­klem­ming van de klei­ne her­se­nen en een sche­del­frac­tuur. Vol­gens de rech­ter heeft ‘ie­mand’ het le­ven ge­la­ten, wat vrij ern­stig is. Ze zegt dat een­ie­der op het feest­je on­der in­vloed van al­co­hol ver­keer­de. Ad­vo­caat Hem­radj Ma­taw­li deed een be­roep op nood­weer voor zijn cli­ënt, maar de rech­ter ging daar­aan voor­bij. Het slacht­of­fer was na de vecht­par­tij ver­voerd naar het zie­ken­huis en kwam de dag er­na te over­lij­den. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.