Acht jaar ge­ëist voor mis­bruik kin­de­ren

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Te­gen Lloyd D is acht jaar cel­straf ge­ëist voor het ple­gen van sek­su­e­le han­de­lin­gen met vier kin­de­ren. De man moest van een moe­der op haar min­der­ja­ri­gen let­ten. Hij zou sek­su­e­le han­de­lin­gen heb­ben ge­pleegd in de pe­ri­o­de tus­sen fe­bru­a­ri en 19 ju­ni vo­rig jaar met twee van de meis­jes (8 en 9). Met de twee ove­ri­ge min­der­ja­ri­gen pleeg­de hij de sek­su­e­le han­de­lin­gen in de pe­ri­o­de van mei tot en met 19 ju­ni vo­rig jaar. Een van de­ze meis­jes is der­tien jaar. Toen het mis­bruik aan het licht kwam, werd de man aan­ge­hou­den. Belfor pleit­te dat een straf niet als ver­gel­ding mag zijn. Hij vindt de acht jaar strafeis aan de ho­ge kant. Vol­gens hem moet straf­fen tot doel heb­ben dat de ge­van­ge­ne ge­re­so­ci­a­li­seerd te­rug­keert in de maat­schap­pij. Hij vroeg om de strafeis te ma­ti­gen. De raads­man vindt ver­der dat er be­ge­lei­ding no­dig is voor de ver­dach­te ge­du­ren­de zijn de­ten­tie­pe­ri­o­de. In zijn laat­ste woord vroeg Lloyd D de rech­ter een kans. Op 9 de­cem­ber doet de ma­gi­straat uit­spraak in de­ze zaak. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.