Vrouw ver­dacht van moord be­jaar­de

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Vij­ail­a­li­ta R (39) moest zich gis­te­ren ver­ant­woor­den voor de rech­ter voor de moord op 71-ja­ri­ge An­na Sleur. Of­fi­cier van jus­ti­tie Shan­ta Ma­ha­dew heeft de­ze zaak voor­ge­dra­gen. De ad­vo­caat Ge­or­get­te Le­ter is aan de ver­dach­te toe­ge­we­zen. Op 28 no­vem­ber zul­len twee ge­tui­gen wor­den ge­hoord. Bij de po­li­tie is op 3 ju­li via de Cen­tra­le Meld­ka­mer mel­ding ge­maakt van een dood li­chaam in een wo­ning. Vol­gens in­for­ma­tie na­men bu­ren een enor­me stank waar. Ter plaat­se aan­ge­ko­men trof de po­li­tie de 38-ja­ri­ge Vij­ail­a­li­ta R dron­ken aan op het bal­kon van de wo­ning die pot­dicht was. Tij­dens het on­der­zoek stuit­te de po­li­tie op het le­ven­lo­ze li­chaam van de 71-ja­ri­ge Sleur dat in ver­re staat van ont­bin­ding ver­keer­de. Vij­ail­a­li­ta werd aan­ge­hou­den. Ze heeft aan­ge­ge­ven dat zij niet wist wat te doen na het over­lij­den van de man. Zij liet het do­de li­chaam en­ke­le da­gen in de wo­ning en woon­de op het bal­kon. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.