In­braak in ju­we­liers­zaak

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Cri­mi­ne­len heb­ben een in­braak ge­pleegd in een ju­we­liers­zaak aan de Do­mi­neestraat. De in­braak werd gis­ter­mor­gen ont­dekt, waar­na ge­lijk mel­ding werd ge­maakt bij de po­li­tie. Die­ven knip­ten een zink­plaat open om via het dak in de zaak te ko­men. Ze for­ceer­den de brand­kast om die open te krij­gen. Ze maak­ten een on­be­kend be­drag in eu­ro, SRD, USD, een aan­tal ge­te­ken­de che­ques, hor­lo­ges, on­der­de­len van hor­lo­ges en dia­man­ten buit. Het ver­moe­den be­staat dat de in­bre­kers eerst het alarm on­klaar heb­ben ge­maakt, om­dat dat niet is af­ge­gaan. De ge­he­le ca­me­ra­be­vei­li­ging is mee­ge­no­men. De po­li­tie was na de mel­ding ter plek­ke voor een on­der­zoek. Het is niet be­kend hoe­veel cri­mi­ne­len de plaats heb­ben aan­ge­daan. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.