Ka­ne kan Ibra­hi­mo­vic ver­van­gen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Man­ches­ter Uni­ted heeft met Zla­tan Ibra­hi­mo­vic nu nog een spits van naam in huis, maar de Zweed is met zijn 35 jaar ook niet meer de jong­ste en zal geen ja­ren meer door kun­nen. Ray Par­lour heeft wel een idee wie Ibra moet ko­men ver­van­gen: Har­ry Ka­ne en Tot­ten­ham Hot­spur lij­ken er voor­lo­pig niet uit te ko­men over een nieuw con­tract en vol­gens de voor­ma­li­ge mid­den­vel­der van Ar­sen­al is hij de ide­a­le kan­di­daat. “Ik weet ze­ker dat Man­ches­ter Uni­ted hem in de ga­ten houdt”, ver­telt hij aan talkSPORT. “Ze zul­len den­ken: ‘Oké, Ibra­hi­mo­vic zit hier op dit mo­ment, maar hij be­gint wel op leef­tijd te ra­ken. We heb­ben mis­schien snel een nieu­we spits no­dig’. Hij zou per­fect kun­nen zijn voor Man­ches­ter Uni­ted.”

Ka­ne is net weer her­steld van een blessure die hem zes we­ken aan de kant hield en was te­gen aarts­ri­vaal Ar­sen­al met­een be­lang­rijk met een ge­maak­te pe­nal­ty. De spits staat nog tot 2020 on­der con­tract bij the Spurs, al zijn de on­der­han­de­lin­gen over een ver­len­ging naar ver­luidt voor­lo­pig stil­ge­legd. Ka­ne zou meer wil­len ver­die­nen dan Tot­ten­ham be­reid is te be­ta­len. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.