Özil ver­ge­le­ken met Berg­kamp

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Me­sut Özil is be­zig aan een ij­zer­sterk sei­zoen. Waar hij voor­heen uit­blonk in het ge­ven van as­sists, scoor­de hij dit sei­zoen al ze­ven keer voor Ar­sen­al. Oud­in­ter­na­ti­o­nal Ro­bert Pirès ziet dat er iets is ver­an­derd bij de Duit­se mid­den­vel­der en ver­ge­lijkt hem met Ar­senal­le­gen­de Den­nis Berg­kamp. “Er is iets bij hem ver­an­derd”, zegt Pirès te­gen­over Ar­sen­al Play­er. “Er is iets ge­beurd in zijn hoofd, want hij maakt nu veel doel­pun­ten. Het ver­schil met vo­rig sei­zoen is dat hij meer aan zich­zelf denkt.” “Me­sut heeft veel kwa­li­tei­ten”, ver­volgt de Frans­man. “Nor­maal ge­spro­ken maakt hij een stuk of twaalf doel­pun­ten per sei­zoen. In mijn tijd was Den­nis Berg­kamp de maes­tro, nu is Me­sut Özil dat. Al­le­bei uit­ste­ken­de voet­bal­lers, ech­te team­spe­lers.” (VZ)

Me­sut Özil (l) is be­zig aan een ij­zer­sterk sei­zoen bij Ar­sen­al en oud-voet­bal­ler Ro­bert Pirès van Ar­sen­al, ver­ge­lijkt de Duit­ser met Den­nis Berg­kamp. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.