Lam­pard ver­trekt uit New York

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Frank Lam­pard neemt af­scheid van New York Ci­ty FC. De 38-ja­ri­ge aan­val­len­de mid­den­vel­der ken­de een moei­za­me start in de Ame­ri­kaan­se me­tro­pool, maar hij ein­dig­de het sei­zoen met 15 doel­pun­ten in 31 wed­strij­den. Op In­st­agram laat de ex-spe­ler van on­der meer Chel­sea en Man­ches­ter Ci­ty we­ten dat hij ver­trekt. “Ik heb ge­no­ten van mijn tijd bij de club. Ik ben trots en dank­baar dat ik bij de­ze club en in de­ze fan­tas­ti­sche stad heb mo­gen voet­bal­len. Ik kijk met te­rug op mooie her­in­ne­rin­gen en ik maak me op voor een vol­gen­de stap in mijn car­ri­è­re. Ik zal spoe­dig een aan­kon­di­ging doen over mijn toe­komst.” Bij New York Ci­ty FC blij­ven Da­vid Vil­la en And­rea Pir­lo over als de gro­te na­men uit Eu­ro­pa. Lam­pard speel­de dus 31 wed­strij­den (15 doel­pun­ten) voor New York Ci­ty FC. Hij gaf drie as­sists en in de club­his­to­rie is hij de eer­ste spe­ler die een hat­trick heeft ge­maakt. Tus­sen 1995 en 2015 was hij ac­tief in de Pre­mier Le­a­gue: hij speel­de bij West Ham Uni­ted, Swan­sea Ci­ty (huur), Chel­sea en Man­ches­ter Ci­ty.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.