Ne­vil­le blikt te­rug op ramp­za­li­ge tijd

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ga­ry Ne­vil­le pro­beer­de een car­ri­è­re als hoofd­trai­ner vorm te ge­ven bij Va­len­cia, maar het werd een ramp­za­lig dienst­ver­band. Ne­vil­le zak­te com­pleet door het ijs, werd weg­ge­hoond door de me­dia en keer­de met de staart tus­sen de be­nen te­rug naar En­ge­land. Ne­vil­le denkt niet dat hij ooit nog hoofd­trai­ner zal wor­den. “Ik denk niet dat ook ooit nog hoofd­trai­ner zal wor­den”, te­kent de BBC op uit de mond van de oud-in­ter­na­ti­o­nal. “Wat ik ge­leerd heb in Va­len­cia is dat de re­la­tie van de spe­lers van cru­ci­aal be­lang is. De taal­bar­ri­è­re was gi­gan­tisch bij Va­len­cia.”

“Ik kon niet com­mu­ni­ce­ren zon­der een ver­ta­ler. Ik denk ech­ter niet dat ik veel meer had kun­nen doen”, vindt Ne­vil­le, die nog wel te spre­ken is over het ni­veau van LaLi­ga. “De Pre­mier Le­a­gue is de meest op­win­den­de, meest be­ke­ken en best ver­koch­te com­pe­ti­tie ter we­reld. Het is ech­ter niet de bes­te com­pe­ti­tie: dat is LaLi­ga.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.