Duit­se held vrees­de voor grap

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Serge Gna­bry pres­teert uit­ste­kend sinds zijn trans­fer van Ar­sen­al naar Wer­der Bre­men en het le­ver­de hem een uit­no­di­ging voor de na­ti­o­na­le ploeg van Duits­land op. In de wed­strijd te­gen San Ma­ri­no de­bu­teer­de de mid­den­vel­der op fan­tas­ti­sche wij­ze: met een hat­trick. Gna­bry legt aan RND uit hoe hij hoor­de van zijn uit­ver­kie­zing. Gna­bry werd op­ge­beld door bonds­coach Joa­chim Löw, maar aan­van­ke­lijk dacht hij dat hij in het ootje ge­no­men werd. “De coach bel­de me en ik moest na­den­ken of het een grap was of niet. Er zijn veel van die nep­ge­sprek­ken op de ra­dio en ik wil­de niet het vol­gen­de slacht­of­fer wor­den.” De 21-ja­ri­ge Gna­bry ver­trok in de zo­mer bij Ar­sen­al, ter­wijl ma­na­ger Ar­sè­ne Wen­ger ge­pro­beerd had een ver­trek te dwars­bo­men. Hij koos ech­ter voor speel­mi­nu­ten. “Maar zon­der mijn tijd in En­ge­land zou ik niet de spe­ler zijn die ik nu ben. Neem het snel­le spel van Ar­sen­al, dat heb ik ge­leerd.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.