Jong Oran­je ge­pas­seerd sta­ti­on voor El Gha­zi

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - An­war El Gha­zi is door een ver­ban­ning zijn plek bij de hoofd­macht van Ajax kwijt en hij is ook niet meer in beeld bij Jong Oran­je. Vol­gens bonds­coach Art Lan­ge­ler is het lo­gisch dat de Aja­cied niet meer in beeld is: hij legt aan De Te­le­graaf uit dat er twee cri­te­ria zijn voor een se­lec­tie. Vol­gens Lan­ge­ler moet een spe­ler in beeld zijn bij bonds­coach Dan­ny Blind, of moet hij ge­bo­ren zijn in het jaar 1996. Dat met het oog op de toe­komst. “En El Gha­zi vol­doet aan bei­de cri­te­ria niet, heel sim­pel”, ver­telt Lan­ge­ler. El Gha­zi werd in ok­to­ber nog wel op­ge­roe­pen voor Jong Oran­je: hij kwam in ac­tie te­gen Jong Tur­kije en Jong Cy­prus. Bij Ajax werd hij uit de se­lec­tie ge­zet na­dat hij door Pe­ter Bosz werd weg­ge­stuurd van de trai­ning. De maand no­vem­ber moet El Gha­zi af­wer­ken bij Jong Ajax. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.