Ga­mei­ro te­leur­ge­steld in An­cel­ot­ti

Times of Suriname - - SPORT -

Kei Nis­hi­ko­ri is gis­te­ren over­tui­gend be­gon­nen aan de ATP World Tour Fi­nals. De 26-ja­ri­ge Ja­pan­ner re­ken­de in zijn eer­ste groeps­du­el snel af met Stan Wa­wrin­ka. (Fo­to: Nus­port) VOET­BAL - Car­lo An­cel­ot­ti wordt ge­zien als een van de bes­te trai­ners van de pla­neet, maar niet ie­der­een is ge­luk­kig met de werk­wij­ze van de oe­fen­mees­ter van Bay­ern Mün­chen. Ke­vin Ga­mei­ro werk­te bij Pa­ris SaintGer­main sa­men met de coach en de aan­val­ler, die te­gen­woor­dig bij At­lé­ti­co Ma­drid speelt, is zeer te­leur­ge­steld in de han­del­wij­ze van de trai­ner. “Hij heeft me ge­woon la­ten zit­ten”, laat Ga­mei­ro op­te­ke­nen in Jour­nal du Di­man­che. “Ik was niet klaar om te spe­len voor Pa­ris Saint-Ger­main. Toen hij mij ver­ving door An­toi­ne Koum­baré wist ik dat ik geen on­der­deel uit­maak­te van zijn plan­nen. Ik ging van ba­sis­spe­ler naar wis­sel die nooit speel­de.”

“Ik zei dat ik na het eer­ste sei­zoen wil­de ver­trek­ken, maar hij hield me te­gen”, gaat Ga­mei­ro ver­der. “Hij zei dat ik in een druk sei­zoen wel kan­sen zou krij­gen, maar hij heeft zijn be­lof­te ver­bro­ken. Te­gen Va­len­cia, in maart 2013, werd Zla­tan Ibra­hi­mo­vic met rood van het veld ge­stuurd, maar ik mocht nog steeds niet spe­len. Ik vroeg een ge­sprek aan, hij luis­ter­de, maar er ver­an­der­de niets.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.