Beel­den van Dze­ko gaan de we­reld over

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De na­ti­o­na­le ploeg van Bosni­ëHer­zeg­o­vi­na speel­de zon­dag­avond met 1-1 ge­lijk te­gen Grie­ken­land, maar Edin Dze­ko stond bij het laat­ste fluit­sig­naal al niet meer op het veld. De aan­val­ler van AS Ro­ma kreeg na tach­tig mi­nu­ten zijn twee­de ge­le kaart en moest in­ruk­ken. De der­tig­ja­ri­ge Dze­ko raak­te in een du­el ver­wik­keld met So­kra­tis Papast­ha­topou­los van Borus­sia Dort­mund en trok ver­vol­gens het broek­je van de ver­de­di­ger om­laag. Dze­ko, So­kra­tis en Se­nad Lu­lic kre­gen na dit op­stoot­je een ge­le kaart en voor Dze­ko was het de twee­de. Ky­riakos Papadopoulos werd zelfs met een di­rec­te ro­de kaart van het veld ge­stuurd. “Zij be­gon­nen. Ik weet niet hoe het ge­beur­de, ik was de eni­ge die op de grond lag”, zei Dze­ko na af­loop. Hij liet ook nog we­ten dat hij een bloe­dend oor had over­ge­hou­den aan een voor­werp dat uit het pu­bliek was ge­gooid. “Ik be­dank hen voor de on­gast­vrij­heid en kan niet wach­ten om ze weer te zien in Ze­ni­ca…”, zo werd Dze­ko ge­ci­teerd door Fak­tor. (VZ)

Li­o­nel Mes­si wei­ger­de gis­te­ren zijn con­tract bij Bar­cel­o­na te ver­len­gen. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.