Ajax-sen­sa­tie heeft vol­gen­de stap in ge­dach­ten

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Kasper Dol­berg is de laat­ste maan­den de man waar al­le ogen op zijn ge­richt in Am­ster­dam en de Aja­cied staat naar ver­luidt al op het lijst­je van clubs als Man­ches­ter Ci­ty en Chel­sea. De Deen, die af­ge­lo­pen week­end zijn de­buut maak­te voor de na­ti­o­na­le ploeg, is zelf ech­ter nog niet zo be­zig met een ver­trek, al heeft hij wel een voor­keur.

“Mijn droom is om in een van de gro­te com­pe­ti­ties te­recht te ko­men”, ver­telt hij in ge­sprek met het Deen­se BT. “Ik heb niet echt een fa­vo­riet team of een fa­vo­rie­te com­pe­ti­tie, dus we moe­ten het als de tijd daar is be­kij­ken. Ik ben wel een fan van de Duit­se com­pe­ti­tie, dus het zou leuk zijn als ik daar te­recht zou ko­men.”

Voor nu wil Dol­berg zich ech­ter con­cen­tre­ren op het ma­ken van doel­pun­ten bij Ajax: “Ik hoop dat ik zo door kan gaan. Ik voel dat de men­sen bij de club in mij ge­lo­ven, de coach ge­looft ook in mij. Op dit mo­ment hoop ik al­leen maar zo door te gaan.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.