Aja­cie­den in beeld bij Bar­cel­o­na

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bar­cel­o­na klopt in ja­nu­a­ri mo­ge­lijk aan bij Ajax. De club uit Ca­ta­lonië vindt de se­lec­tie in de breed­te niet sterk ge­noeg en zoekt ver­ster­king voor de laat­ste en mid­del­ste li­nie. De krant Mun­do De­por­ti­vo schrijft dat on­der an­de­ren Da­vin­son Sán­chez en Rie­ched­ly Ba­zoer in beeld zijn bij Bar­cel­o­na. De twin­tig­ja­ri­ge Sán­chez kon in de zo­mer al over­stap­pen naar het twee­de elf­tal van Bar­cel­o­na, maar zag daar­van af en ver­trok naar Am­ster­dam. Scout Ton­ny Bruins Slot liet af­ge­lo­pen woens­dag al we­ten het niet vreemd te vin­den dat de Co­lom­bi­aan op het lijst­je staat van Bar­cel­o­na: “Sán­chez is heel erg goed en hij is ge­maakt voor de ma­nier waar­op Luis En­ri­que Bar­cel­o­na wil la­ten spe­len.”

Sán­chez is ech­ter niet de eni­ge kan­di­daat, want ook Mar­quin­hos (Pa­ris SaintGer­main), Yer­ry Mi­na (Pal­mei­ras), Ay­me­ric Lapor­te (Athle­tic Club) en Da­vid Ala­ba (Bay­ern Mün­chen) wor­den ge­volgd. Voor het mid­den­veld zijn naast de twin­tig­ja­ri­ge Ba­zoer Ste­ven N’Zon­zi (Se­vil­la), Julian Wei­gl (Borus­sia Dort­mund), Jos­hua Kim­mich (Bay­ern Mün­chen) en Se­bas­tián Pé­rez (Bo­ca Ju­ni­ors) op­ties. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.