Sch­weinst­ei­ger blijft ho­pen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bas­ti­an Sch­weinst­ei­ger werd al aan het be­gin van het sei­zoen door Jo­sé Mour­in­ho naar de re­ser­ves ver­ban­nen en hoe­wel hij on­langs weer aan mocht slui­ten bij de trai­nin­gen van het eer­ste, lijkt de Duit­ser niet op speel­mi­nu­ten te hoe­ven ho­pen bij Man­ches­ter Uni­ted. Zelf is hij ech­ter niet van plan om bij de pak­ken neer te gaan zit­ten en doet hij er al­les aan om klaar te zijn om zijn kans te grij­pen, mocht die er nog ko­men. “Ik pro­beer me­zelf fit te hou­den voor het ge­val dat ik no­dig ben”, ver­telt Sch­weinst­ei­ger aan Sky Sports. “Ho­pe­lijk krijg ik een kans. Ik kijk el­ke dag uit naar de trai­ning en om weer met het team mee te kun­nen doen. Ik weet niet of ik een kans ga krij­gen, maar ik hoop het wel. Ik voel me op mijn 32e nog steeds fit en ik wil nog ja­ren door op het hoog­ste ni­veau. En na­tuur­lijk wil ik din­gen win­nen. We won­nen vo­rig jaar de FA Cup en dat was ook een van mijn doe­len.”

“Als ik no­dig ben, zal ik al­les ge­ven. Ik ben er klaar voor”, gaat hij ver­der. “Ik ben niet ie­mand die zijn kop in het zand steekt, ik ben al­tijd een po­si­tief per­soon ge­weest en dat ben ik nu nog steeds. Mijn rit­me is goed. Ver­ge­le­ken met al­leen trai­nen is het na­tuur­lijk an­ders als je elk week­end speelt, maar ik ge­niet nog steeds van het voet­bal.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.