Mer­tesac­ker kon­digt te­rug­keer aan

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ar­sè­ne Wen­ger kan za­ter­dag te­gen Man­ches­ter Uni­ted niet be­schik­ken over spe­lers als San­ti Ca­zor­la en Héc­tor Bel­lerín, ter­wijl ook Alexis Sán­chez een twij­fel­ge­val is. De Frans­man heeft nu ech­ter ook goed nieuws ge­kre­gen uit de zie­ken­boeg, aan­ge­zien Per Mer­tesac­ker op de weg te­rug is. De aan­voer­der van the Gun­ners plaatste gis­te­ren een fo­to van zich­zelf met ge­pak­te kof­fers op so­ci­a­le me­dia. Daar­bij zet­te hij de tekst: “Her­stel had niet be­ter kun­nen gaan, nu he­le­maal in­ge­pakt en klaar om weer te­rug te ke­ren naar het team!”, voor­zien van de hashtag ‘Re­turn of the BFG’, een ver­wij­zing naar zijn bij­naam the Big Frea­king Ger­man. Mer­tesac­ker raak­te in de voor­be­rei­ding ge­bles­seerd aan zijn knie en speel­de dit sei­zoen nog geen mi­nuut in de Pre­mier Le­a­gue. Aan­koop Sh­ko­dran Musta­fi nam Mer­tesac­kers plek naast Lau­rent Kos­ciel­ny over en maakt tot nu toe in­druk in het shirt van Ar­sen­al. Wan­neer hij pre­cies weer in­zet­baar is, is nog niet dui­de­lijk. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.