Ka­ra­te­school Sei­ken ver­o­vert mees­te me­dail­les bij SKA NK 2016

Times of Suriname - - SPORT -

KA­RA­TE - Ka­ra­te­school Sei­ken heeft maar liefst 25 me­dail­les ver­o­verd bij de Na­ti­o­na­le Kam­pi­oen­schap­pen (NK) 2016 van de Su­ri­naam­se Ka­ra­te-do As­so­ci­a­tie (SKA). De­ze school is met dit aan­tal op de eer­ste plaats ge­ëin­digd in het al­ge­me­ne klas­se­ment. Ka­ra­te­school Poe­ke­tie ein­dig­de op de twee­de plaats met 22 me­dail­les en Bus­hi­do be­mach­tig­de de der­de plaats met 20 me­dail­les.

Sei­ken be­haal­de tien gou­den, acht zil­ve­ren en ze­ven bron­zen plak­jes. Poe­ke­tie was goed voor acht gou­den, vier zil­ve­ren en tien bron­zen me­dail­les en Bus­hi­do schreef zes gou­den, ze­ven zil­ve­ren en ze­ven bron­zen me­dail­les op zijn naam. Bur­gos viel net uit de top drie met zes gou­den, vijf zil­ve­ren en ne­gen bron­zen me­dail­les, Ki­me pak­te vijf gou­den, een zil­ve­ren en vijf bron­zen plak­jes, ter­wijl Fu­na­kos­hi goed was voor vier gou­den, acht zil­ve­ren en acht bron­zen me­dail­les. Daar­naast be­haal­den de ka­ra­te­ka’s van ka­ra­te­school Le­ly­dorp drie gou­den, zes zil­ve­ren en tien bron­zen plak­jes, De Cris­to was goed voor twee gou­den, drie zil­ve­ren en drie bron­zen me­dail­les, Ket­zet­su wist geen en­kel gou­den me­dail­les te be­ha­len, maar wist wel een zil­ve­ren en twee bron­zen me­dail­les in de wacht te sle­pen, Ma­wa­si kon ook geen en­kel gou­den me­dail­les te win­nen, maar pak­te een zil­ve­ren en een bron­zen plak­je.

Twee ka­ra­te­ka’s in ac­tie tij­dens de Na­ti­o­na­le Kam­pi­oen­schap­pen 2016 van de Su­ri­naam­se Ka­ra­te-do As­so­ci­a­tie. (Fo­to: SH)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.