Or­ga­ni­sa­tor woest over af­zeg­ging Ma­ra­do­na

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Het had zo een mooie dag moe­ten wor­den: de le­gen­da­ri­sche voet­bal­ler Diego Ma­ra­do­na zou gis­te­ren naar Hek­sen­ber­gen in Lim­burg ko­men om een bal­le­tje te trap­pen voor het goe­de doel. Maar hij kwam niet. De or­ga­ni­sa­tor van het eve­ne­ment is woe­dend en over­weegt ju­ri­di­sche stap­pen, schrijft 1Lim­burg. Ma­ra­do­na zou mee­doen aan een wed­strijd­je pe­nal­ty­schie­ten en een we­der­op­voe­ring van Ar­gen­ti­ni­ëBel­gië in de hal­ve fi­na­le van het WK ’86. De op­brengst van het eve­ne­ment zou naar een do­cu­men­tai­re­ma­ker gaan die be­zig is met een film over Fer­nan­do Rick­sen, die aan de spier­ziek­te ALS lijdt. “Dit is vre­se­lijk voor Fer­nan­do”, zegt de or­ga­ni­sa­tor te­gen de re­gi­o­na­le om­roep.

De voet­bal­ler met ‘de hand van God’ heeft op Fa­ce­book zijn ex­cu­ses aan­ge­bo­den en schrijft dat het al­le­maal de schuld van de or­ga­ni­sa­tie is. De ex-prof wist na­me­lijk nog niet hoe zijn ver­blijf en de ac­ti­vi­tei­ten pre­cies ge­re­geld wa­ren. (NOS)

Ri­tish Nai­gi van SCV (l) pro­beert langs zijn ver­de­di­ger te gaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.