Wen­ger heeft ge­meng­de ge­voe­lens over deel­na­me Alexis

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Alexis Sán­chez is fit ver­klaard voor het WK-kwa­li­fi­ca­tie­du­el met Urugu­ay. De 27-ja­ri­ge Chi­l­een mis­te het tref­fen van don­der­dag met Co­lom­bia (00), maar gaat het tot af­grij­zen van Ar­sen­al-ma­na­ger Ar­sè­ne Wen­ger van­daag pro­be­ren. Alexis, een van de uit­blin­kers dit sei­zoen bij Ar­sen­al, liep tij­dens de trai­ning van het Chi­l­een­se elf­tal een ham­string­bles­su­re op. Wen­ger meng­de zich van­uit En­ge­land di­rect in de kwes­tie. Hij hoop­te dat er niet on­no­dig druk zou wor­den uit­ge­oe­fend op de aan­val­ler. De Frans­man om­schreef het doem­sce­na­rio zelfs als een mo­ge­lij­ke ‘sui­ci­dal de­ci­si­on’ en sprak al van de vrees voor een maan­den­lan­ge af­we­zig­heid.

Bonds­coach Ju­an An­to­nio Piz­zi stelt dat Wen­ger zich geen zor­gen hoeft te ma­ken. “Alexis was niet op tijd fit voor het du­el met Co­lom­bia, maar we wis­ten toen al dat het maar om een lich­te blessure ging. Ik zou nooit spe­lers die niet in staat zijn om te spe­len op­stel­len. Al­le clubs kun­nen rus­tig gaan sla­pen. Wij gaan met res­pect met on­ze spe­lers om. Hij kan spe­len.” De mooie woor­den ten spijt, Wen­ger drong eer­der in de week al aan op voor­zich­tig­heid. “Alexis wil al­tijd spe­len, ook als hij ge­bles­seerd is. Hij moet in be­scher­ming ge­no­men wor­den.”

Een blik op de cij­fers van de Chi­l­een ver­klaart de zorg van Wen­ger. De dit sei­zoen voor­al als spits ac­te­ren­de Alexis kwam in de Pre­mier Le­a­gue in zes op­tre­dens tot zes tref­fers en vier as­sists. In de Cham­pi­ons Le­a­gue vond hij twee keer het net en hij was drie keer aan­ge­ver. Za­ter­dag wacht voor Ar­sen­al het uit­du­el met Man­ches­ter Uni­ted. Bo­ven­dien breekt bin­nen­kort de ra­zend druk­ke de­cem­ber­maand aan. (VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.