Op­ti en Ram­zan pak­ken kam­pi­oen­schap

Times of Suriname - - SPORT -

BADMINTON - So­ren Op­ti en San­tusha Ram­zan heb­ben het kam­pi­oen­schap be­haald in de he­ren en da­mes klas­se tij­dens de na­ti­o­na­le bad­min­ton­kam­pi­oen­schap­pen 2016. De kam­pi­oen­schap­pen wer­den af­ge­werkt in de Is­may van Wil­gen­sport­hal. Het num­mer een ge­plaatste Op­ti nam het in de fi­na­le het op te­gen het num­mer twee ge­plaatste Dy­lan Dar­mo­hoeto­mo. In de eer­ste set ging het span­nend aan toe en geen van de bad­min­ton­ners wil­de de set ver­lie­zen. Na een ge­lijkop­gaan­de strijd won Op­ti de set met 21-16. Dar­mo­hoeto­mo was hier­door ge­nood­zaakt om de twee­de set te win­nen, om zo een der­de en be­slis­sen­de set te for­ce­ren. Dar­mo­hoeto­mo be­gon goed, maar Op­ti bleef in de beurt. In de eind­fa­se nam Op­ti een sprint en won zo ook de twee­de set en hier­mee het kam­pi­oen­schap.

Ram­zan nam in de fi­na­le het op te­gen Pris­cil­le Tjitro­di­po. In de eer­ste set had Ram­zan het heel mak­ke­lijk. Zij won de eer­ste set met 21-6. In de twee­de set heeft Tjitro­di­po er al­les aan ge­ge­ven om een be­slis­sen­de set te for­ce­ren. Tjitro­di­po die al­les gaf, kwam net te kort om de set te win­nen. Tjitro­di­po ver­loor de twee­de set met 2220 en zo pak­te Ram­zan het kam­pi­oen­schap.

Ove­ri­ge win­naars bij jon­gens­dub­bel: Ir­fan Dja­bar en Op­ti. Bij meis­jes­dub­bel: Caro­li­ne Ja­me­son en She­ri­fa Ja­me­son. Ge­mend­dub­bel: Ram­zan en Mit­chel Wongsodik­ro­mo.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.