Ca­va­liers blijft win­nen

Times of Suriname - - SPORT -

BASKETBAL - Cle­ve­land Ca­va­liers is het eer­ste NBA­team dat min­stens tien drie­pun­ters heeft ge­maakt in de eer­ste ne­gen wed­strij­den van het sei­zoen. In de thuis­wed­strijd te­gen Char­lot­te Hor­nets, die met 100-93 ge­won­nen werd, maak­te Cle­ve­land er veer­tien.

Chan­ning Frye was met vijf drie­pun­ters het best op schot, maar LeBron Ja­mes maak­te in de laat­ste mi­nuut de be­lang­rijk­ste. Door zijn sco­re breidt Ca­va­liers zijn voor­sprong uit naar ne­gen pun­ten en dat was de ge­na­de­klap voor Char­lot­te. Bij Okla­ho­ma Ci­ty Thun­der-Or­lan­do Ma­gic (117-119) viel de be­slis­sing in de laat­ste tel van de wed­strijd. Met nog 0.4 se­con­de te spe­len, be­slis­te Serge Iba­ka de wed­strijd. Uit­ge­re­kend hij, de man die de­ze zo­mer de over­stap maak­te van Okla­ho­ma naar Or­lan­do. Gol­den State War­ri­ors boek­te een zwaar­be­voch­ten 133120 over­win­ning op Phoe­nix Suns. Klay Thomp­son en Step­hen Cur­ry maak­ten bei­den der­tig pun­ten, bij Ke­vin Du­rant bleef de tel­ler op 29 pun­ten ste­ken. De drie schut­ters van War­ri­ors slaag­den er eer­der dit sei­zoen al twee keer in al­len mi­ni­maal der­tig pun­ten te ma­ken. Thomp­son maak­te met twee drie­pun­ters in de laat­ste vijf mi­nu­ten het ver­schil in het hoog­staan­de du­el. Daar­mee voor­kwam hij een twee­de ne­der­laag in ei­gen huis in het nog pril­le sei­zoen. In de vo­ri­ge twee jaar­gan­gen ver­loor War­ri­ors in de Ora­cle Are­na over een heel sei­zoen slechts twee keer.

Min­ne­so­ta Tim­ber­wol­ves­Los An­ge­les La­kers: 125-99 en Port­land Trail Bla­zersDen­ver Nug­gets: 112-105.

(NOS)

Ove­ri­ge uit­sla­gen:

Ky­rie Ir­ving van Cle­ve­land Ca­va­liers­pro­beert langs een ver­de­di­ger te gaan. (Fo­to: NOS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.