Ro­nal­do naast Mül­ler bij jacht op nieuw re­cord

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Cris­ti­a­no Ro­nal­do is dank­zij zijn twee doel­pun­ten in het WK­kwa­li­fi­ca­tie­du­el met Let­land (4-1) weer een plaats­je op­ge­scho­ven op de rang­lijst van Eu­ro­pe­se top­sco­rers al­ler tij­den in in­ter­land­ver­band. De Por­tu­gees staat nu op 68 tref­fers in 136 du­els voor zijn land.

Met een straf­schop en een fraaie vol­ley gids­te Ro­nal­do zijn land zon­dag­avond naar een over­win­ning op Let­land. De Re­al Ma­drid-aan­val­ler mis­te ech­ter ook een pe­nal­ty, wat hem zicht­baar frus­treer­de. Het 31-ja­ri­ge doel­pun­ten­ka­non ver­zuim­de daar­mee Gerd Mül­ler en Rob­bie Ke­a­ne ach­ter zich te la­ten op de rang­lijst van top­sco­rers. De Por­tu­gees heeft nu even veel doel­pun­ten voor zijn land ge­maakt als de WestDuit­ser, al had Mül­ler daar wel on­ge­veer twee keer zo wei­nig in­ter­lands voor no­dig (62). Ke­a­ne kwam 146 keer uit voor ‘zijn’ Ier­land. Ro­nal­do, die in de kwa­li­fi­ca­tie­cam­pag­ne voor het WK 2018 in Rus­land nu op ze­ven tref­fers in drie du­els staat, moet al­leen Fe­renc Pus­kás (Span­je en Honga­rije), Sán­dor Koc­sis (Honga­rije) en Mi­ro­slav Klo­se (Duits­land) nog voor zich dul­den. Als Ro­nal­do zijn sco­rings­drift weet vast te hou­den, zal Klo­se bin­nen­kort het vol­gen­de slacht­of­fer zijn. De Duit­ser voelt met zijn to­taal van 71 doel­pun­ten de he­te adem van Ro­nal­do in de nek. De po­si­ties van Koc­sis (75 tref­fers) en met na­me Pus­kás (84) lij­ken voor­lo­pig vei­lig. Ro­nal­do ver­toont ech­ter nog geen sig­na­len van af­ta­ke­ling. De links­bui­ten was in het ka­len­der­jaar 2016 in der­tien du­els voor Por­tu­gal goed voor der­tien doel­pun­ten, waar­van drie op het EK dat zijn land win­nend af­sloot. In de kwa­li­fi­ca­tie voor het vol­gen­de eind­toer­nooi moest An­dor­ra vier doel­pun­ten van de Por­tu­gees slik­ken, ter­wijl de Fae­ro­ër er met één tref­fer goed van­af kwam. Even­goed staat Ro­nal­do na drie du­els al op ze­ven tref­fers, waar­mee hij top­sco­rer van de Eu­ro­pe­se kwa­li­fi­ca­tie is. (VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.