Su­ri­na­me naar Gold Cup play-offs

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Su­ri­na­me is door het ver­lies te­gen Ja­mai­ca in groep1 al uit­ge­scha­keld voor Ca­rib­bean Cup fi­na­le van de Car­ï­bi­sche Voet­bal Unie (CFU), maar heeft wel de play-offs ge­haald voor de plaat­sing voor de Gold Cup, het kam­pi­oen­schap van Noord-Ame­ri­ka (Con­ca­caf). Zon­dag ver­loor Su­ri­na­me in het Na­ti­o­nal sta­di­on van Ja­mai­ca met 1-0. Co­ry Bur­ke maak­te het gou­den doel­punt. Su­ri­na­me liep door de ne­der­laag een au­to­ma­ti­sche plaat­sing mis voor de Gold Cup. De na­ti­o­na­le voet­bal­se­lec­tie ein­digt door de ne­der­laag op de twee­de plaats met drie pun­ten. Ja­mai­ca gaat als groeps­hoofd over naar de fi­na­le van de Ca­rib­bean Cup en plaatst zich ook au­to­ma­tisch voor de Gold Cup. Su­ri­na­me zal in de ex­tra ron­de het op­ne­men te­gen Tri­nidad & To­ba­go (num­mer 2 groep 4) en Ha­ï­ti (num­mer 2 groep 2). Hai­ti ver­ze­ker­de zich van de­ze plaats door in de ver­len­ging met 2-0 te win­nen van Saint Kitts and Ne­vis. Duc­kens Na­zon maak­te bei­de doel­pun­ten. De play-offs wordt vol­gend jaar op 4, 6 en 8 ja­nu­a­ri ge­speeld. De lo­ca­tie is nog niet be­kend.

De win­naar van de­ze play­offs speelt een twee­luik te­gen een te­gen­stan­der van Cen­traal Ame­ri­ka (Un­caf). De win­naar van de­ze wed­strijd plaatst zich als­nog voor de Gold Cup. Ja­mai­ca, Cu­ra­çao, FransGu­y­a­na en Mart­i­ni­que heb­ben zich ge­kwa­li­fi­ceerd voor de Con­ca­caf Gold Cup 2017.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.