Blessure Griez­mann valt mee

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - An­toi­ne Griez­mann zal niet al te lang uit de rou­la­tie zijn bij At­lé­ti­co Ma­drid. De spits kampt met een voet­bles­su­re. Griez­mann viel af­ge­lo­pen vrij­dag uit bij de Fran­se na­ti­o­na­le ploeg in het du­el met Zwe­den. Hij werd in de 88ste mi­nuut ver­van­gen door N’Go­lo Kan­té, na­dat hij een voet­bles­su­re had op­ge­lo­pen. Om die re­den mist Griez­mann het oe­fen­du­el met Ivoor­kust van­daag en hij keer­de reeds te­rug naar At­lé­ti­co Ma­drid. Al­daar werd hij on­der­zocht en At­lé­ti kwam gis­te­ren met een ver­kla­ring om­trent de kwet­suur. “Uit on­der­zoek bleek dat Griez­mann met een bloed­uit­stor­ting in de hiel van zijn lin­ker­voet kampt”, al­dus het schrij­ven op de web­si­te van At­lé­ti­co. “De Frans in­ter­na­ti­o­nal zal de ko­men­de da­gen be­han­deld wor­den, waar­na hij ver­vol­gens gaan­de­weg zal aan­slui­ten bij de groeps­trai­ning.” Het lijkt er dan ook op dat de aan­val­ler, die af­ge­lo­pen week der­de werd in de Goal 50, niet lang uit de rou­la­tie zal zijn. De wed­strijd te­gen PSV van vol­gen­de week in de Cham­pi­ons Le­a­gue zal hij hoogst­waar­schijn­lijk ha­len.

(Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.