En­ge­land zon­der Rooney te­gen Span­je

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - En­ge­land start van­daag in de vriend­schap­pe­lij­ke in­ter­land te­gen Span­je zon­der aan­voer­der Way­ne Rooney. Dat heeft bonds­coach Ga­reth South­ga­te be­kend­ge­maakt. Rooney ont­brak gis­te­ren in de af­slui­ten­de trai­ning we­gens lich­te klach­ten. De bonds­coach be­ves­tig­de daar­op dat mid­den­vel­der Jordan Hen­der­son de aan­voer­ders­band over­neemt in de wed­strijd op Wem­bley. “Ik zou de­ze wed­strijd toch al niet met Way­ne star­ten’’, zei South­ga­te. “Voor mij is het be­lang­rijk dat we ver­schil­len­de lei­ders heb­ben. Ik ben van me­ning dat we niet één aan­voer­der kun­nen heb­ben. Er is te veel ver­ant­woor­de­lijk­heid op Way­ne te­recht­ge­ko­men. We moe­ten dat ver­de­len. Zo­dra een team meer van zul­ke lei­ders heeft, kun je veel suc­ces be­ha­len.’’ Be­hal­ve Rooney mis­te ook Ry­an Ber­trand de laat­ste trai­ning. Voor South­ga­te, die tij­de­lijk de ta­ken over­nam van de ver­trok­ken Sam Al­lar­dy­ce, is het du­el met Span­je voor­als­nog zijn laat­ste wed­strijd.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.