Ges­te van SRD 10.000 niet ge­werkt

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De ges­te van de Su­ri­naam­se over­heid om el­ke spe­lers en de coach en as­sis­tent-trai­ner van de na­ti­o­na­le se­lec­tie te be­lo­nen, als ze van Ja­mai­ca win­nen, is van de baan. De mi­nis­ter van Sport- en Jeugd­za­ken zegt dat de­ze ges­te al­leen bij over­win­ning zou gel­den. De Su­ri­naam­se over­heid had als ex­tra mo­ti­va­tie voor de cru­ci­a­le wed­strijd te­gen Ja­mai­ca SRD 10.000 voor el­ke spe­ler en ook de trai­ner en as­sis­tent-trai­ner ge­re­ser­veerd. De­ze me­de­de­ling had mi­nis­ter Fai­zal Ab­doel­gafoer van Spor­ten Jeugd­za­ken ge­daan na­mens de pre­si­dent, toen de tech­ni­sche staf en de spe­lers op 8 no­vem­ber op be­zoek wa­ren bij de mi­nis­ter Ab­doel­gafoer. Ech­ter heeft de­ze in­ten­tie niet ge­werkt, om­dat de Su­ri­na­me ver­loor van Ja­mai­ca en zo een au­to­ma­ti­sche plaat­sing voor de Gold Cup mis­loopt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.