Ran­veer Singh on­der­breekt op­na­mes

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ran­veer Singh heeft het te­gen­woor­dig erg druk. Ter­wijl hij al be­gon­nen is met de op­na­mes van Pad­ma­va­ti, die ge­re­gis­seerd wordt door San­jay Leela Bhan­sa­li, be­reidt hij zich ook voor op de re­lea­se van Be­fik­re. De film van re­gis­seur Adi­tya Cho­p­ra gaat op 9 de­cem­ber in pre­mi­è­re. Ran­veer gaat de ko­men­de we­ken meer aan­dacht be­ste­den aan Be­fik­re en stop­pen met de op­na­mes van

Als zijn vrien­din Dee­pi­ka Pa­duk­o­ne met de op­na­mes van haar scè­nes gaat be­gin­nen, gaat hij naar ver­luidt el­ders zijn.

Een bron ver­tel­de aan

“San­jay Bhan­sa­li gaat de scè­nes van Dee­pi­ka fil­men als Ran­veer be­zig gaat zijn met de pro­mo­tie van Adi­tya Cho­p­ra’s

Ran­veer zal sa­men met zijn co­ster Vaani

Kap­oor af­rei­zen naar ver­schil­ len­de In­di­a­se ste­den en het bui­ten­land voor de pro­mo­tie van de film. Het duo zal voor de pre­mi­è­re ook naar Pa­rijs gaan. In de ko­men­de we­ken be­gint Dee­pi­ka met de op­na­mes van Pad­ma­va­ti.” Op­mer­ke­lijk is, dat de 31­ja­ri­ge ac­teur ook de op­na­mes van Ba­ji­rao Mas­ta­ni (2015) moest on­der­bre­ken voor Kill Dil (2014). Kill Dil werd tij­dens de op­na­mes van Ba­ji­rao Mas­ta­ni vrij­ge­ge­ven. De bron zei ver­der dat Ran­veer Singh een goe­de re­la­tie heeft met Yash

Raj Films en SLB Pro­duc­ti­ons en dat ze hun za­ken on­der­ling re­ge­len.” Over een week zal Ran­veer naar ver­luidt in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk zijn voor de pro­mo­tie van Be­fik­re. Hij wordt op 9 de­cem­ber vrij­ge­ge­ven.

(me­dia247.co.uk/ fo­to: t2on­li­ne.com)

Chro­ni­cle:

Pad­ma­va­ti.

Dec­can

Be­fik­re.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.