Sonam Kap­oor ver­dui­de­lijkt ver­kla­ring over SRK

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

On­langs schok­te Sonam Kap­oor een­ie­der met haar ver­kla­ring over su­per­ster Shah Rukh Khan. Ze zei dat de 51­ja­ri­ge ac­teur niet ge­ïn­te­res­seerd is met haar te wer­ken. Nu zegt ze dat haar ver­kla­ring ver­keerd is ge­ïn­ter­pre­teerd. Ze heeft hier­over een ge­sprek ge­had met SRK. In een ge­sprek met ver­slag­ge­vers van een toon­aan­ge­vend nieuws­blad zegt Sonam dat SRK een unie­ke po­si­tie heeft en dat hij zelf kan kie­zen met wel­ke hoofd­rol­speel­ster hij in een film wil wer­ken. Ze wil graag met hem wer­ken, maar wat ze eer­der zei is ver­keerd ge­ïn­ter­pre­teerd. De Neer­ja­ac­tri­ce voeg­de er­aan toe: “De mees­te be­slis­sin­gen over films wor­den door de re­gis­seurs ge­no­men.” Bei­de ac­teurs ken­nen el­kaar al heel lang. “Zelfs de heer Khan bel­de mij op en vroeg of de ver­kla­ring waar was. En ik zei: ‘Nee’, het is niet zo. Ik had het niet zo be­doeld”, al­dus de 31­ja­ri­ge ac­tri­ce. Sonam zei ver­der dat ze tot nu toe niet de kans heeft ge­kre­gen om met de su­per­ster te wer­ken. Zij is van me­ning dat er een ge­za­men­lij­ke in­span­ning no­dig is als er een film ge­maakt wordt. Ze denkt dat zij ooit de kans zal krij­gen om met Shah Rukh te wer­ken. Dat kan vol­gens haar ech­ter al­leen als de re­gis­seur, ac­teurs en de rest van de cast het goed vin­den dat zij deel uit­maakt van de film.

(me­dia247.co.uk/fo­to: film­fa­re­me.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.