Dee­pi­ka blij met sa­men­wer­king Sha­hid Kap­oor

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Dee­pi­ka Pa­duk­o­ne werkt mo­men­teel sa­men met Sha­hid Kap­oor aan het Bol­ly­wood­dra­ma Pad­ma­va­ti. Het is de eer­ste keer dat de­ze twee ac­teurs sa­men in een film te zien zul­len zijn. In een re­cent in­ter­view zegt de 30­ja­ri­ge ac­tri­ce dat blij te zijn dat zij ein­de­lijk met Sha­his sa­men te mo­gen wer­ken. om ein­de­lijk te mo­gen wer­ken met Sha­hid. “Ik ben heel blij dat zo­wel Sha­hid als Ran­veer een rol heb­ben in de­ze film. Het wordt een zeer in­ten­se en span­nen­de reis.” Dee­pi­ka wil­de al eni­ge tijd ge­le­den sa­men­wer­ken met Sha­hid, maar het kwam er ge­woon niet van. “We heb­ben een he­le­boel films aan­ge­bo­den ge­kre­gen. Het kwam er ge­woon niet van. En wan­neer wij el­kaar op eve­ne­men­ten za­gen, was er toch al­tijd die vraag wan­neer wij eens sa­men zul­len wer­ken. Ik weet ze­ker dat er een goe­de re­den is waar­om wij tot op he­den niet heb­ben sa­men­ge­werkt. Een spe­ci­aal pro­ject moest ons bij el­kaar bren­gen en wat be­ters dan een pro­ject met San­jay Leela Bhan­sa­li aan het roer?”, al­dus de Pi­ku­ac­tri­ce.

Pad­ma­va­ti is ge­ba­seerd op de ob­ses­sie van de stren­ge heer­ser Alaud­din Khil­ji voor Ra­ni Pad­ma­va­ti. Dee­pi­ka speelt ko­nin­gin Pad­mi­ni, ter­wijl Sha­hid de rol van haar man, Ra­ja Ra­wal Ra­tan Singh gaat pro­be­ren. Ran­veer speelt de an­ta­go­nist Alaud­din Khil­ji, die de oor­log ver­klaart aan Chit­tor, om zijn ver­lan­gen naar Pad­mi­ni.

(bol­ly­wood.nl/in­di­a­ti­mes.com/fo­to: sulbha.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.