Ge­ne­lia Deshmukh met ca­meo in For­ce 2

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ge­ne­lia D’Sou­za Deshmukh had de hoofd­rol te­gen­over Jo­hn Abra­ham in de ac­tie­thril­ler For­ce (2011). Ze speel­de Maya, een on­af­han­ke­lij­ke da­me. Aan het ein­de van de film stierf Maya. Ter­wijl het twee­de deel van de film de­ze maand vrij­ge­ge­ven wordt, heeft pro­du­cer Vi­pul Amrut­lal Shah ein­de­lijk ont­huld dat de ac­tri­ce er een gast­rol in heeft. “De pro­du­cer heeft be­ves­tigd dat Ge­ne­lia een gast­rol heeft in For­ce 2. Hij vindt dat haar rol be­lang­rijk is voor het ge­heel. Hij zei dat haar per­so­na­ge prach­tig is en dat zij het ver­haal zal voort­zet­ten”, ver­tel­de een bron. Vi­pul ver­klaar­de: “We schre­ven iets in­te­res­sants spe­ci­aal voor haar en haar rol is ver­we­ven met het script. Het is een prach­ti­ge gast­rol, maar het is van cru­ci­aal be­lang voor het ge­heel. Ze helpt het per­so­na­ge, dat ge­speeld wordt door Jo­hn en het ver­haal voort te zet­ten. Pra­tend over de rol die de Bol­ly­wood­di­va in For­ce speel­de, zegt de pro­du­cer dat Maya één van de meest ge­lief­de per­so­na­ges in het eer­ste deel was. Het pu­bliek waar­deer­de de sa­men­voe­ging Jo­hn en Ge­ne­lia in de film. De­ze zal haar eer­ste film zijn na de be­val­ling van haar twee­de kind Ri­aan. So­naks­hi Sin­ha en Jo­hn zijn de hoofd­rol­spe­lers in For­ce 2, die ge­re­gis­seerd is door Ab­hi­nay Deo. De Dis­hoom­ac­teur speelt op­nieuw ACP­Yas­h­vardhan (ad­di­ti­o­neel com­mis­sa­ris van po­li­tie), ter­wijl So­naks­hi de rol van een ‘raw­agent’ ver­tolkt. Ge­pland is de film op 18 no­vem­ber uit te bren­gen.

(in­di­at­vnews.com/fo­to: 3.bp.blogs­pot.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.