Kim Kar­das­hi­an over­weegt draag­moe­der

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Kim Kar­das­hi­an wil graag een der­de kind en over­weegt een draag­moe­der om dit te ver­we­zen­lij­ken. Een der­de zwan­ger­schap zou ris­kant zijn voor de re­a­li­ty­ster. In de nieuw­ste af­le­ve­ring van de re­a­li­ty­se­rie Kee­ping Up With The Kar­das­hians, waar Gos­sip Cop ver­slag van deed, was te zien hoe Kim haar op­ties af­weegt. Een dok­ter en een spe­ci­a­list ver­tel­len haar dat er tij­dens een der­de zwan­ger­schap com­pli­ca­ties zou­den kun­nen op­tre­den. Kim geeft ook toe te twij­fe­len over een der­de kind, om­dat ze al twee zwa­re zwan­ger­schap­pen en be­val­lin­gen heeft ge­had. Wan­neer Kims ou­de­re zus Kourt­ney haar vraagt of ze van plan is een draag­moe­der te ge­brui­ken, ant­woordt ze: “Ik wil na­tuur­lijk mijn ei­gen ba­by, maar ik weet eer­lijk waar niet of mijn li­chaam het aan kan.” Ook over draag­moe­ders twij­felt Kim nog, om­dat ze er niet ge­noeg van af weet. Ook zegt ze bang te zijn dat ze min­der van de ba­by zal hou­den wan­neer ze de zwan­ger­schap niet zelf door­staat. Kim en haar man Ka­nye West heb­ben een doch­ter­tje, North, en een zoon­tje, Saint.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.