Sting nog niet klaar om te ster­ven

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Sting is er nog niet klaar voor om te ster­ven. Dat zei de 65-ja­ri­ge zan­ger in een in­ter­view met USA To­day. Hij heeft zijn ster­fe­lijk­heid wel ge­ac­cep­teerd. Daar zingt hij over in het lied 50,000, dat werd ge­ïn­spi­reerd door de re­cen­te dood van mu­zi­kan­ten Prin­ce, Da­vid Bo­wie, Glenn Frey en Lem­my Kil­mis­ter. “Ik ben nog lang niet klaar om te ster­ven, ik heb nog werk te doen. Maar een ac­cep­ta­tie is voor ons al­le­maal nut­tig, want het is de re­a­li­teit.” Het num­mer 50,000 staat op de nieu­we plaat 57th & 9th, Stings eer­ste pop/rock­al­bum in tien jaar, waar­mee hij van­af vol­gend jaar op we­reld­tour­nee gaat. De zan­ger zegt graag op tour­nee te zijn. “Het is erg ge­re­geld. Je hoeft niet te­veel na te den­ken; het is een soort va­kan­tie van het brein.” Sting, die za­ter­dag een con­cert gaf in het her­o­pen­de Bata­clan in Pa­rijs, treedt op 5 april op in Am­ster­dam.

(De Te­le­graaf/fo­to: com)

ytimg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.