Sie­mens neemt Men­tor Grap­hics over

Times of Suriname - - ECONOMIE -

MÜN­CHEN - Sie­mens wil Men­tor Grap­hics over­ne­men voor 37,25 dol­lar per aan­deel, waar­mee het Ame­ri­kaan­se soft­wa­re­be­drijf wordt ge­waar­deerd op 4,5 mil­jard dol­lar. Dit maak­te het Duit­se con­glo­me­raat gis­te­ren be­kend.

Het bod biedt een pre­mie van 21 pro­cent ten op­zich­te van de slot­koers van het aan­deel Men­tor op vrij­dag 11 no­vem­ber. De raad van be­stuur van Men­tor steunt het bod en be­veelt het aan bij zijn aan­deel­hou­ders. Aan­deel­hou­der El­li­ott Ma­na­ge­ment van Men­tor heeft zich al ach­ter het bod ge­schaard.

Men­tor heeft een jaar­om­zet van on­ge­veer 1,2 mil­jard dol­lar met een aan­ge­pas­te ope­ra­ti­o­ne­le mar­ge van ruim 20 pro­cent. Het be­drijf heeft 5.700 me­de­wer­kers in dienst ver­spreid over 32 lan­den. (Beurs­dui­vel/fo­to: nu.nl en

fo­to2: sec.gov)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.