Sams­ung doet bod op Har­man In­ter­na­ti­o­nal

Times of Suriname - - ECONOMIE -

SUWON - Sams­ung heeft een bod uit­ge­bracht van 8 mil­jard dol­lar in con­tan­ten op de Ame­ri­kaan­se le­ve­ran­cier van au­to-on­der­de­len Har­man In­ter­na­ti­o­nal. Dit heeft het Zuid-Ko­re­aan­se be­drijf gis­te­ren be­kend­ge­maakt. Na tot­stand­ko­ming van de trans­ac­tie, de groot­ste in de ge­schie­de­nis van Sams­ung, wordt de smartpho­ne­pro­du­cent in één klap een do­mi­nan­te we­reld­spe­ler op het ge­bied van au­to­mo­ti­ve tech­no­lo­gie. Har­man, dat ge­richt is op ge­a­van­ceer­de tech­no­lo­gie voor au­to’s, is goed voor een aan­tal gro­te con­trac­ten met au­to­reu­zen als Ge­ne­ral Mo­tors en Fi­at Chrys­ler. Har­man heeft een or­der­boek van 24 mil­jard dol­lar. In 2015 lag de om­zet op 7 mil­jard dol­lar en de net­to­winst op 700 mil­joen dol­lar. De groot­ste spe­lers draai­en in de­ze markt een om­zet van cir­ca 20 mil­jard dol­lar. Sams­ungs bod im­pli­ceert een pre­mie van 28 pro­cent bo­ven­op de slot­koers van het aan­deel Har­man van vrij­dag 11 no­vem­ber. Die koers lag op 87,65 dol­lar.

Har­man blijft na af­ron­ding van de over­na­me een zelf­stan­dig ope­re­rend be­drijf. De over­na­me moet nog wor­den voor­ge­legd aan de aan­deel­hou­ders van Har­man.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.