Vondst van prach­ti­ge sar­co­faag in Egyp­te

Times of Suriname - - BUITENLAND -

EGYP­TE - Spaan­se ar­che­o­lo­gen heb­ben in een graf­tom­be in de buurt van Luxor in Egyp­te een mum­mie in erg goe­de staat aan­ge­trof­fen. Dat deelt het Egyp­ti­sche mi­nis­te­rie voor de Oud­heid mee. De res­ten wer­den ge­von­den in een tom­be die da­teert uit de pe­ri­o­de tus­sen 1075 en 664 voor Chris­tus op de west­oe­ver van de Nijl, 700 ki­lo­me­ter ten zui­den van Ca­ï­ro. De mum­mie, ge­wik­keld in lin­nen en gips, be­vond zich in een fel­ge­kleur­de hou­ten sar­co­faag, die be­gra­ven was in een tem­pel die da­teert uit het tijd­perk van fa­rao Thoet­mo­s­es III. De tom­be hoor­de ver­moe­de­lijk toe aan een edel­man, Amen­re­nef, die een die­naar van de ko­nink­lij­ke fa­mi­lie ge­weest zou zijn, ver­klaar­de het mi­nis­te­rie. My­ria Se­co Al­va­rez, die het ar­che­o­lo­gi­sche team leidt, deel­de mee dat de mum­mie ver­sierd was met veel kleur­rij­ke de­co­ra­ties die doen den­ken aan re­li­gi­eu­ze sym­bo­len uit het ou­de Egyp­te, zo­als de go­din­nen Isis en Nephtys en de vier zo­nen van Horus. Ar­che­o­lo­gi­sche vond­sten to­nen aan dat het mum­mi­fi­ce­ren van over­le­de­nen in Egyp­te al da­teert van 4500 voor Chris­tus. Luxor, een stad met on­ge­veer 50.000 in­wo­ners, is rijk aan tem­pels en tom­bes die ge­bouwd wer­den door fa­rao’s. Het is een van de groot­ste toe­ris­ti­sche trek­pleis­ters in Egyp­te, maar de re­gio wordt ge­teis­terd door po­li­tie­ke in­sta­bi­li­teit en ex­tre­mis­tisch ge­weld sinds de re­vo­lu­tie van 2011 de dic­ta­tuur van Hosni Moe­ba­rak om­ver­wierp.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.