Tien­tal­len do­den door ge­vech­ten in My­an­mar

Times of Suriname - - BUITENLAND -

MY­AN­MAR - Ge­vech­ten tus­sen mi­li­tai­ren en wat de My­an­ma­re­se re­ge­ring een mi­li­tan­te is­la­mi­ti­sche groep noemt, heb­ben dit week­ein­de tien­tal­len le­vens ge­kost. Het tref­fen had plaats in de pro­vin­cie Rak­hi­ne in het noord­wes­ten van het land. De ge­vech­ten van het af­ge­lo­pen week­ein­de zijn een uit­vloei­sel van een aan­val op 9 ok­to­ber op drie grens­pos­ten in het grens­ge­bied met Bang­la­desh door mi­li­tan­ten. Daar­bij kwa­men ne­gen po­li­tie­agen­ten om. Er wer­den vol­gens My­an­ma­re­se me­dia min­stens 28 van de aan­val­lers ge­dood. Twee re­ge­rings­mi­li­tai­ren sneu­vel­den. Vei­lig­heids­troe­pen heb­ben het ge­bied, voor­na­me­lijk be­volkt door Ro­hin­gya-mos­lims, van de bui­ten­we­reld af­ge­gren­deld waar­door ook hulp­ver­le­ners en waar­ne­mers er niet in kun­nen.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.