Nieu­we ver­sie van Yo­taPho­ne met twee scher­men ver­schijnt eind 2017

Times of Suriname - - IMOBIEL -

De der­de ver­sie van de Yo­taPho­ne, een Rus­si­sche smartpho­ne met twee scher­men, ver­schijnt pas aan het eind van 2017 op de markt. De ont­wik­ke­ling van het ap­pa­raat is ver­scho­ven en heeft een ver­tra­ging met zich mee­ge­bracht, meld­de de Fi­nan­ci­al Ti­mes gis­te­ren op ba­sis van ano­nie­me bron­nen. In 2014 werd de Yo­taPho­ne 2 op de markt ge­bracht. Het ap­pa­raat zag er van vo­ren uit als een nor­ma­le smartpho­ne, maar had een e-ink-scherm aan de ach­ter­kant. Dat scherm kon on­der meer wor­den ge­bruikt om boe­ken te le­zen. On­danks zijn unie­ke ui­ter­lijk is de Yo­taPho­ne nooit echt aan­ge­sla­gen. Vol­gens de bron­nen zijn er slechts 75.000 exem­pla­ren ver­kocht van de eer­ste twee ver­sies. Het toe­stel werd door de Rus­si­sche per­mier Dmi­tri Med­ve­dev en pre­si­dent Vla­di­mir Poe­tin aan­ge­pre­zen als de ‘Rus­si­sche iPho­ne’. Een Rus­sisch staats­in­ves­te­rings­fonds heeft 25 pro­cent van de aan­de­len van Yo­ta De­vi­ces in han­den. De Yo­taPho­ne 3 zou wor­den ont­wik­keld door CoolPad.

(NU.nl/fo­to: An­droid­head­lines.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.