In­st­agram voegt Boo­me­rangs aan Sto­ries toe

Times of Suriname - - IMOBIEL -

In­st­agram Boo­me­rangs kun­nen nu ook aan je Sto­ries wor­den toe­ge­voegd. De heen-en-weer­film­pjes zijn nu in de In­st­agram-app te ma­ken en di­rect in je Sto­ry te plak­ken. De nieu­we func­tie is be­schik­baar in up­da­tes van de In­st­agram-apps voor An­droid, iOS en Win­dows. In­st­agram voeg­de ver­der Men­ti­ons en links toe aan Sto­ries. Zo kun je een in­st­agram-ac­count­naam in beeld tik­ken en kun­nen jouw vol­gers dan di­rect door­klik­ken naar die ac­count. Of kan je je vol­gers door­stu­ren naar een web­si­te. In­st­agram in­tro­du­ceer­de Sto­ries in au­gus­tus als ant­woord op Snap­chat. De func­tie waar­bij je met een reeks fo­to’s en film­pjes een ver­haal ver­telt, werd al snel po­pu­lair bij In­st­agram­ge­brui­kers.

(Di­gi­taal/fo­to: For­bes)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.